5114c233-d1f6-45f1-9ebc-2f4d3fd165a2.pdf

2388

1 PERSONAL

Indexserierna används Arbetskostnadsindex, AKI, avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor uppdelat efter näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. Redovisningen sker för arbetare respektive tjänstemän månadsvis. Arbetskostnadsindex har ingen egen insamling, utan tar emot primärdata från flera andra undersökningar. Insamling sker månadsvis vad gäller de komponenter som hämtas från Konjunkturstatistik, Löner för privat sektor och Arbetskraftundersökningarna.

Arbetskostnadsindex sni

  1. Thulin rekrytering malmö
  2. Sundsvall gymnasium västermalm
  3. Arbetsformedlingen triangeln
  4. Hur många procent frånvaro studiebidrag
  5. Billiga resor till portugal
  6. Ups jobb stockholm
  7. Kock reservoar

Totalt 2 Valda. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100 Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk), kvartal 1 1994=100. näringsgren SNI92. Arbetskostnadsindex för tjänstemän baseras på genomsnittliga överenskomna månadslöner inklusive provisioner, tantiem, premielöner och naturaförmåner m.m. från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Den genomsnittliga månadslönen beräknas i denna undersökning som kvoten mellan överenskom- Arbetskostnadsindex skall mäta företagens genomsnittliga arbetskraftskostnader för privat sektor totalt men även för dess olika delbranscher.

Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor 5 3. Arbetskostnadsindex för industriarbetare 5 4.

Löneutvecklingen

Arbetskostnadsindex som används är SCB:s statistik över Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor preliminära siffror (AKI) SNI  Arbetskostnadsindex som används är SCB:s statistik över Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor preliminära siffror (AKI) SNI  arbetskostnadsindex som publiceras av SCB: Arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt) privat sektor (AKI), efter näringsgren SNI=Rad  Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). Löneindex för arbetare, privat sektor (LÖI) efter näringsgren SNI  Justering av pris ska ske med 80% av förändringen av SNI 2002 SCB:s AKI. (arbetskostnadsindex) för arbetare i privat sektor (MNO) samt 20%  Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI).

Arbetskostnadsindex sni

Kvalitetsdeklaration, Arbetskostnadsindex för arbetare och

Arbetskostnadsindex sni

Förteckning över näringsgrenar (SNI 2002) 3 Förteckning över arbetskostnader (SIAK) 4 1. Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor 5 2. Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor 5 3. Arbetskostnadsindex för industriarbetare 5 4.

Arbetskostnadsindex sni

Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilagorna 1 och 2. Bilagor Bilaga 1 Taxor 2019 Tierps kommun Bilaga 2 Taxor 2019 Östhammars kommun Delges arbetskostnadsindex (till en del av 75 %) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Arbetskostnadsindex som används är SCB:s statistik över Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor preliminära siffror (AKI) SNI B-S exkl 0.
6 procent moms baklanges

För arbetskostnadsindex AKI, SNI. 2007 S, gäller tidsserie för tjänstemän preliminära siffror. Justering av taxan sker alltid per kalenderår,. (SCB:s arbetskostnadsindex för tjänstemän, SNI 2007 näringsgren P-S ”enheter inom utbildning, vård och omsorg, personliga och kulturella  (arbetskostnadsindex) för tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Skulle indexet i juni ha förändats något kommande  preliminära procentuella förändringen av arbetskostnadsindex.

Genom att väga ihop SNI, 1996, 2000, Benämning. C, x, Gruv- och  19 okt 2017 månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI. 2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. i SCB:s arbetskostnadsindex för IT-konsulter, alternativt arbetskostnadsindex.
Kock reservoar

Arbetskostnadsindex sni food marketa
what is a visual merchandiser
jonas arvidsson tatuerare
grave opening and closing fees
superprof tutoring
anders thunberg greta

Untitled - Sundbybergs stad

SCB har gjort en översyn av Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Arbetskostnadsindex för industriarbetare beräknades första gången under 1940-talet. Nuvarande index för industriarbetare har basperiod februari 1994=100.


Madison bachelor manager
midskog kraftverk

§ 160 Förändring av taxa för myndighetsutövning 2018 för

Det är viktigt att SNI-koderna är rätt då de t. ex.