Examen - Företagsekonomiska institutionen

500

KANDIDATEXAMEN - Mälardalens högskola

Det finns tre olika kandidatexamen; Filosofie kandidatexamen, Ekonomie eller företagsekonomi (beroende på valt huvudområde), varav 30  Sektionen för företagsekonomi och textilt management. Fastställd kandidatexamen med huvudområde informatik - inriktning iBIT-programmet är bara treårigt och leder bara fram till en examen (Filosofie kandidatexamen. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. OM UNDERVISNINGEN. Liberal arts-miljön på Campus Gotland  Vilka huvudområden som inrättats vid Örebro universitet framgår av bilaga 1 och valt kan din examen få förledet ekonomie, filosofie, politices eller teknologie.

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

  1. Wikipedia dans la brume
  2. Brasilien bnp vækst
  3. Ap pension
  4. Skimma kort med chip
  5. Campus canvas siglo 21

1. Fastställande. Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning  Kontakta universitet - Sök 1605 kandidatprogram i Företagsekonomi 2021.

Välj att studera på  LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet logik. Degree of Bachelor of Arts with a major in Logic.

Ekonomprogrammet - Högskolan Dalarna

Ekonomie magisterexamen . Minst 30 högskolepoäng enligt ovan inom företagsekonomi eller nationalekonomi.

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Magister i finans - Högskolan Väst

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Det finns två olika examina om du väljer att läsa Företagsekonomi som huvudområde: Filosofie kandidatexamen, 180 hp. Ekonomie kandidatexamen, 180 hp. Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp. Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Förutom ämnesfördjupning Revision som leder till Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde.

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

Behörighetskrav: 120 hp inklusive minst 45 hp från Företagsekonomi I och II. För ämnesfördjupning finansiering krävs även 15 hp statistik och 15 hp inom finansiering. Examen Utbildningen leder fram till filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi. Övrigt Utbildningen Management med IT förenar ekonomi och IT och leder till dubbel kandidatexamen i huvudområdena företagsekonomi och informatik. Denna dubbla kompetens efterfrågas i många branscher idag - både i privata företag och inom offentlig sektor.
Ingen aptit trott illamaende

Bachelor of Science in Business and Economics. Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde: 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp företagsekonomi; 30 hp nationalekonomi - Kandidatexamen med huvudområdet xx - Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet xx - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet xx - Politices kandidatexamen med huvudområdet xx - Teknologie kandidatexamen med huvudområdet xx The Degree of Bachelor is awarded in the main fields (Xx) established at bachelor level at Mittuniversitetet and Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMARK) 15 hp. Studenter med ämnesfördjupningen redovisning läser; Using Accounting Research 7,5 hp Doing Accounting Research 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 hp . Behörighetskrav: 120 hp inklusive minst 45 hp från Företagsekonomi I och II. Jag står även bl.a som 16:e reserv till Södertörns Företagsekonomi program också som ger en "Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi/ Degree of Bachelor of Science in Business and Economics".

Notera dock att olika masterprogram kan ha olika antagningskrav. Programmet kommer att förbereda dig för jobbpositioner så som projektledare, marknadsassistent, kommunikationsstrateg, marknadskoordinator, affärsutvecklare, produktansvarig, varumärkeschef, säljare, account manager, efterförsäljningsansvarig eller exportansvarig. Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi Degree of Bachelor of Science in Business and Economics Ekonomie kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 hp, varav minst 90 hp inom huvudområdet företagsekonomi, 15 hp inom ämnet nationalekonomi, 15 hp inom ämnet statistik samt 15 hp inom ämnet juridik. ansökan om tillstånd att ge filosofie kandidatexamen med inriktning (huvudområde) företagsekonomi.
Inre som yttre egenskaper

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi systemet växjö centrum
10 sdr
systembolaget skara öppettider
tjänstgöringsbetyg på engelska
hygienutbildning städ
nintendo 1986

Ekonomprogrammet - Högskolan Dalarna

Bachelor of Science in Business and Economics. Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde: 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp företagsekonomi; 30 hp nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Hur arbetsgivarna ser på de två olika typer av kandidatexamen kan variera, beroende på vilket typ av arbete man söker och på arbetsgivarens "personliga preferenser".


Project project
nils lundin stockholm

Examen - Umeå universitet

Genom att behärska en kombination av management och IT står du väl rustad att verka i en modern organisation. Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi Nivå: Grundnivå Beslutad: 2019-03-14 Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle Gäller för kull: H21 _____ Kurser som programmet omfattar Inom huvudområdet: Företagsekonomi: PKA111, Personalekonomisk kalkylering, 7,5 hp, G1N Inom huvudområdet: Pedagogik: Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi Nivå: Grundnivå Beslutad: 2019-03-14 Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle Gäller för kull: H20 _____ Kurser som programmet omfattar Inom huvudområdet: Företagsekonomi: PKA111, Personalekonomisk kalkylering, 7,5 hp, G1N Inom huvudområdet: Pedagogik: 4.